seperti mengilang manau

Maksud: Suatu masalah yang sangat sukar

berkongsi