seperti mengukur baju di badan sendiri

Maksud: Menentukan baik buruk perbuatan orang berdasarkan kepada perasaan sendiri

berkongsi