seperti orang buta kehilangan tongkat

Maksud: Berada dalam kesukaran

berkongsi