seperti orang kecabaian

Maksud: Tidak tentu hala rupanya (tidak boleh diam, gelisah sangat, dan sebagainya)

berkongsi