seperti orang mabuk gadung

Maksud: Sangat pucat

berkongsi