seperti pacat kenyang

Maksud: Apabila habis makan di rumah orang, lalu terus pulang/pergi.

Contoh ayat: Rafeah seperti pacat kenyang kerana setelah dia makan segera hendak pulang.

berkongsi