seperti pelita: membakar diri menerangkan orang

Maksud: Berkorban untuk kepentingan orang lain

berkongsi