seperti penjajap berpaling hendak hilir

Maksud: (perempuan) berjalan keluar rumah dengan hebat dan menarik

berkongsi