seperti pikat kehilangan mata

Maksud: Bingung tidak tentu arah (kehilangan akal)

berkongsi