seperti ular dikutik ekor

Maksud: Sangat marah; pergerakan yang pantas

berkongsi