seperti ular kena palu

Maksud: Keadaan sesuatu yang bengkang-bengkok tidak lurus.

berkongsi