seperti yu kia-kia, kepala yu ekor pari

Maksud: Orang yang tidak teguh memegang kata-katanya (selalu berubah-ubah)

berkongsi