sepesan anak beranak, anaknya beranak pula

Maksud: Cepat sekali berkembang biak

berkongsi