siang bagai hari, terang bagai bulan

Maksud: Sudah terang sekali (kesalahan dan lain-lain)

berkongsi