sumbing menitik patah mengimpal

Maksud: Barang yang dipinjam kalau rosak hendaklah dibaiki

berkongsi