sumpah bohong

Maksud: Sumpah yang tidak benar; sumpah palsu

berkongsi