surat gelap

Maksud: Surat yang tidak menyatakan siapanya penulis

berkongsi