surat hutang

Maksud: Surat pengakuan hutang

berkongsi