surat jaminan

Maksud: Surat tanggungan

berkongsi