surat kepercayaan

Maksud: Surat yang diberikan kepada seseorang yang dilantik sebagai wakil bagi pihak yang mengeluarkan surat tersebut

berkongsi