surat keterangan

Maksud: Surat yang menjelaskan sesuatu

berkongsi