surat pengantar

Maksud: Surat yang dikirim bersama-sama dengan barang

berkongsi