surat perintah

Maksud: Surat yang mengarahkan tugas kepada seseorang

berkongsi