tahi lalat

Maksud: Titik atau tumbuhan kecil di kulit.

Contoh ayat: Mukanya bujur sirih dan bertahi lalat di tepi hidung.

berkongsi