tahu di dalam lubuk

Maksud: Tahu betul tentang kesulitan sesuatu perkara

berkongsi