tahu diri

Maksud: Sedar akan keadaan diri sendiri

berkongsi