tahu makan tahu simpan

Maksud: Merahsiakan sesuatu hendaklah dengan sempurnanya

berkongsi