tahun buku

Maksud: Masa untuk menghitung untung rugi suatu perniagaan

berkongsi