tahun kabisat

Maksud: Tahun yang mengandungi 366 hari, tahun lompat, tahun panjang

berkongsi