tahun peralihan

Maksud: Masa pertukaran antara satu keadaan dengan keadaan yang lain.

berkongsi