tak ada lalat langau

Maksud: Tidak ada seorang pun

berkongsi