tak akan rintang rusa oleh tanduknya

Maksud: Tidak terganggu seseorang yang cekap itu daripada melakukan pekerjaannya

berkongsi