tak akan terlawan buaya menyelam air

Maksud: Tidak mungkin kita melawan orang yang kaya (berkuasa, pandai, dan lain-lain)

berkongsi