takhta kerajaan

Maksud: Tempat duduk raja

berkongsi