taklid buta

Maksud: Mengikut-ngikut atau meniru-niru sahaja

berkongsi