takkan serik luka dimakan tajak, esok lusa ke bendang juga

Maksud: Kesukaran dalam sesuatu pekerjaan tidak akan menghalangi seseorang mengerjakannya untuk mencari nafkah

berkongsi