takut akan lumpur, lari ke duri

Maksud: Mengelakkan kesusahan yang kecil dapat kesusahan yang besar

berkongsi