takut dihantu terpeluk ke bangkai

Maksud: Mendapat kesusahan kerana takut akan sesuatu yang tidak patut ditakutkan

berkongsi