takutkan tuma dibuangkan kain

Maksud: Sebab takut akan rugi yang sedikit lalu mendapat rugi yang lebih besar lagi

berkongsi