tanah air

Maksud: Negeri tempat seseorang dilahirkan.

berkongsi