tanah suci

Maksud: Kawasan yang dianggap suci dan mulia

berkongsi