tangan panas

Maksud: Selalu gagal.

Contoh ayat: Dia tangan panas kerana semua rancangannya tidak menjadi.

berkongsi