tangguk rapat keruntung bubus

Maksud: Perihal suami isteri yang tidak bersetujuan sifatnya (suami banyak mendapat wang tetapi isterinya boros)

berkongsi