tangguk kedap orang kelang

Maksud: Sangat kedekut. kedap = rapat

berkongsi