telah mati yang bergading

Maksud: Telah meninggal orang yang berkuasa

berkongsi