telur dua sebandung, pecah satu pecah kedua

Maksud: Orang yang satu hati, sehidup semati

berkongsi