telur mengatakan lepang tak pandai duduk

Maksud: Tidak sedar akan kekurangan sendiri

berkongsi