tenaga penentang

Maksud: Golongan yang menentang

berkongsi