teranggit-anggit seperti rumput di pintu

Maksud: Kehidupan yang miskin

berkongsi