terbakar kampung kelihatan asap, terbakar hati siapa tahu

Maksud: Kesusahan seseorang jarang dipedulikan orang lain, kerana tidak kelihatan olehnya

berkongsi